Warning! Our website may not work correctly with this browser! Please update to the latest version

Sekretesspolicy

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Här beskriver vi hur vi samlar och behandlar information om investerare i Harvest och besökare på våra webbsidor. Behandling av personuppgifter regleras av Personuppgiftslagen (PuL).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som individ, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, fingeravtryck och födelsenummer (både födelsedatum och personnummer). Information om beteendemönster anses också vara personuppgifter.

Syftet med att samla in personuppgifter

Vi hämtar bara personuppgifter för specifika legitima ändamål och informationen skall inte användas för något annat syfte än vad de hämtats för. Informationen ska inte lämnas till andra om inte kunden har samtyckt till utlämningen, eller om det finns en annan rättslig grund.

Syftet med att samla in personuppgifter är att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga service till våra kunder, liksom uppföljning av lagstadgade krav och uppgifter, såsom skatterapportering, motverkan av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Personuppgifter kan användas för intern kundanalys, affärsutveckling och statistiska ändamål.

Personuppgifter som vi samlar in

Harvest samlar följande personuppgifter:

  • Namn, födelsnummer, telefonnummer, emailadress, folkbokförd adress och bankkontoinformation.
  • Information för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, som bl.a. insättningens ursprung, orsaken till sparandet och relationer till politiskt utsatta personer.
  • Kundkorrespondens som e-post och telefonsamtal.
  • Annan information som lämnats eller skickats till Harvest för behandling, t.ex. kontoavslut/flytt eller andra personer som är legitimerade när det ingåtts en kundrelation.
  • Vi kan också inneha andra personuppgifter som vi är lagligt skyldiga att samla i enlighet med norsk och svensk lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi tar ansvar för att skydda dina personuppgifter väl, följer bästa praxis inom IT-säkerhet och har strikta interna rutiner.

Vi delar inte personuppgifter med externa parter om inte kunden uttryckligen har tillåtit det, det är ett databehandlingsföretag som driver detta å Harvests vägnar, eller om vi är juridiskt skyldiga att dela personuppgifter (t.ex. till skattemyndigheter).

Vi kvalitetssäkrar och verifierar att våra databehandlingsleverantörer också följer personuppgiftslagar.

Vi säljer inte personuppgifter.

Säkerhet

De personuppgifter vi har är åtskilda i våra egna databaser där anställda har begränsad tillgång. Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt om inte annat bestämts av gällande lag.

Vi använder HTTPS på alla våra webbsidor för säker kommunikation mellan oss och besökares webbläsare, så att informationen inte äventyras.

Marknadsföring

Personuppgifter kan användas för marknadsföring av Harvests produkter och tjänster, förutsatt att kunden inte har reserverat sig för detta. Vi förbehåller oss dock rätten att kontakta kunder direkt i frågor som rör deras kundrelation eller saker som vi är juridiskt skyldiga att informera om.

Personuppgiftsombudsman

Harvest har utsett sin egen personuppgiftsombudsman som ansvarar för att behandlingen och användningen av personuppgifter sker på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande regler. Personuppgiftsombudsmanen kan kontaktas på

Om cookies

Läs mer om vår cookie-policy här.